Italië op tafel

Algemene voorwaarden

Algemeen
 
Italië op tafel, hierna te noemen IOT, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55556914. Het vestigingsadres van IOT is Bloemendaalseweg 291, 2051 GG Overveen. Het BTW nummer van IOT is NL851763376B01
 
Toepasselijkheidsverklaring
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van IOT. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling betekent dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.  Afwijkingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. IOT heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van IOT. Op verzoek kan een exemplaar toegestuurd worden.
 
Prijzen en condities
 
Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Aan foutieve prijzen en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Betaling geschiedt vooraf via iDeal of vooruitbetaling. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden. Etiketten en verpakkingen kunnen afwijken van de afbeelding op de website. IOT behoudt zich het recht voor wijn van een opvolgende jaargang te leveren als de gewenste wijn niet meer te leveren is. IOT verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de afnemer tenminste 18 of ouder te zijn.
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en/of voor een bepaalde genoemde periode. Indien IOT de prijs van een product moet verhogen als gevolg van wettelijke voorschriften, zal de afnemer hierover onmiddellijk worden ingelicht. De afnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden.
 
Levering
 
Levering vindt plaats binnen 7 werkdagen. Indien dit niet haalbaar is, wordt er contact met de afnemer opgenomen. Mocht een product niet voorradig zijn dan wordt er ook contact opgenomen en een alternatief aangeboden of de betaling wordt geretourneerd. Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde producten is voor IOT. Op het moment van aflevering, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de afnemer. De verzendkosten binnen Nederland bedragen
€ 7.35 tot 10 kg en € 13.60 voor een pakket tussen de 10 en 30 kg. Voor België bedragen de verzendkosten € 10.89 tot 10 kg en € 30.25 voor een pakket tussen de 10 en 30 kg.
 
Overmacht
 
Indien IOT door omstandigheden die niet te wijten is aan haar schuld de verplichtingen niet kan nakomen, kan IOT niet aansprakelijk worden gesteld. Hierbij moet men denken aan: stakingen, weersomstandigheden, transportvertraging en internetstoring. 
 
Bescherming persoonsgegevens
 
Voor de uitvoering van bestelling heeft IOT persoonlijke gegevens nodig. Deze verstrekte gegevens zullen door IOT nooit aan derden worden verhuurd of verkocht.
 
Intellectueel eigendom
 
Het intellectuele eigendomsrecht en alle auteursrechten van de website van IOT, inclusief het ontwerp van de website, teksten, logo’s en afbeeldingen, berusten uitsluitend bij IOT. Niets mag zonder toestemming van IOT overgenomen worden.
 
Overveen, 1 september 2012